Poseidon Mobile Home Resort posebno se raduje Vašoj posjeti našim internetskim stranicama te Vašem zanimanju za našu tvrtku i usluge.

Poseidon Mobile Home Resort upravlja društvo Budikovac d.o.o., Zagreb, Trpinjska 15 A, OIB: 06656034298.

Društvo Georad Dugiš d.o.o., Zagreb, Trpinjska 15 A, OIB: 06656034298, voditelj je obrade osobnih podataka sukladno članku 4. stavku 1. točki 7. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno, te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Prepoznajemo važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želimo da se prilikom posjeta našim internetskim stranicama osjećate ugodno.

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kada ih dijelite s nama, mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Ovom Izjavom o privatnosti nastojimo Vam objasniti postupanje s osobnim podacima koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj web stranici ili putem naših aplikacija, putem usmene i pisane komunikacije s Vama, kada posjetite Poseidon Mobile Home Resort ili putem drugih izvora.

Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na obradu osobnih podataka u ime i na temelju uputa treće strane, kao što su tvrtke koje organiziraju ili nude pakete s putnim aranžmanima, marketinški partneri i korporacijski korisnici te drugi davatelji usluga.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju:

 • Tko smo mi?
 • Što su osobni podaci?
 • Koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo?
 • Pravne osnove za prikupljanje Vaših osobnih podataka
 • Razdoblje u kojem zadržavamo Vaše osobne podatke
 • Automatizirano donošenje odluka
 • Profiliranje
 • Tko može pristupiti Vašim osobnim podacima?
 • Jesu li Vaši osobni podaci sigurni?
 • Poveznice na web stranice trećih osoba
 • Prijave putem društvenih mreža
 • Kako možete vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke koje ste nam poslali?
 • Kakva je naša politika o prikupljanju podataka koje dobijemo od maloljetnih osoba koje koriste naše web stranice?
 • COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?
 • Možemo li naknadno promijeniti uvjete Politike privatnosti?
 • Vaša prava i izbori
 • Zašto morate prihvatiti uvjete u Izjavi o privatnosti?
 • Kontakt

TKO SMO MI?

Poseidon Mobile Home Resort pruža ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka i pružanja usluga smještaja.

Poseidon Mobile Home Resort smješten je u Makarskoj i hotelom upravlja društvo Georad Dugiš d.o.o. iz Zagreba.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće identificirati izravno (primjerice Vaše ime i prezime) ili neizravno (primjerice putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). U osobne podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one osobne podatke koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge.

U svakom kontaktu s Vama kao gostom, te u okviru našeg poslovanja i pružanja usluga možemo prikupljati osobne podatake. Ti osobni podaci mogu uključivati: Vaše podatake koji su nam potrebni za komunikaciju s Vama; informacije u svezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetom Poseidon Mobile Home Resort-u; Vaše podatke kada sudjelujete u nagradnim igrama ili programima marketinga; informacije koje dobijemo o Vama prilikom kupnje proizvoda ili usluga našeg hotela; podatake o Vašim računima i karticama koje dobijemo prilikom rezervacije smještaja u našem hotelu ili prilikom plaćanja računa za pružene usluge. Osim navedenih podataka, možemo prikupljati podatke o osobama koje putuju s Vama.

Tijekom registracije/prijavljivanja u Poseidon Mobile Home Resort prikupljamo dodatne podatke čije je prikupljanje potrebno radi ispunjenja zakonskih obveza u svezi s Vašom prijavom i odjavom u hotelu odnosno Vašeg evidentiranja kao gosta hotela.

Vi nam možete dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i druge podatke kako bismo Vam mogli pružiti informacije o našim proizvodima, o mogućnostima sudjelovanja u našim nagradnim igrama ili anketama ili jednostavno ako želite primati informacije o ponudama, popustima i/ili drugim aktivnostima Poseidon Mobile Home Resort-a.

Isto tako možete postati dio uspješnog tima Poseidon Mobile Home Resort-a i zasnovati karijeru u Poseidon Mobile Home Resort-u prijavom na natječaj za slobodno radno mjesto ili slanjem otvorene molbe i životopisa u kojem slučaju prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti od trećih strana uključujući ali ne ograničavajući se na informacije od naših poslovnih partnera, turističkih agencija, organizatora događanja, dobavljača, pružatelja platnih usluga (banke i druge kreditne institucije) i drugih poslovnih partnera.

Uz Vašu suglasnost (privolu) osobne podatke koje smo prikupili od Vas možemo koristiti u svrhu newslettera, promocija i druge marketinške svrhe, kao i za provođenje nagradnih igara, izvlačanje dobitnika i druga natjecanja. U navedene svrhe možemo Vas kontaktirati putem e-maila, pošte, internetskog oglašavanja, društvenih mreža, telefona, tekstualnih poruka (SMS, MMS), automatskih obavijesti i na druge načine.

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu poslovanja i pružanja usluga te kako bismo Vam osigurali očekivanu razinu usluga u našem hotelu.

PRAVNE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti: Vaša suglasnost (privola), naši legitimni interes (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prijevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite primjerice web stranice/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.

RAZDOBLJE U KOJEM ZADRŽAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice čuvamo u svojim bazama podataka.

Vaši osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko dugo koliko je neophodno potrebno da se odgovori na Vaša pitanja ili riješi problem, osiguraju bolje i nove usluge, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Prilikom određivanja razdoblja u kojem zadržavamo Vaše podatke vodimo se sljedećim kriterijima:

 • prilikom Vaše prijave u našem hotelu, Vaše osobne podatke zadržavamo u trajanju ugovornog odnosa odnosno u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ispunjenje svrhe (Vašeg smještaja u hotelu);
 • prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri i/ili promotivnoj ponudi, Vaše osobne podatke zadržavamo u trajanju nagradne igre i/ili promotivne ponude;
 • prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše osobne podatke zadržavamo u razdoblju potrebnom za obradu upita;
 • prilikom stvaranja korisničkog računa, Vaše osobne podatke zadržavamo dok ne zatražite brisanje računa ili nakon razdoblja neaktivnosti;
 • prilikom prijave na newsletter, Vaše osobne podatke zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate;
 • prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaše računalo, Vaše osobne podatke zadržavamo dok služe svrsi

Možemo zadržati Vaše osobne podatke nakon što prestanete koristiti naše usluge ili prestanete s korištenjem ove web stranice u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza ili ostvarivanja naših prava (pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.

Kada nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Vaši osobni podaci će biti izbrisani.

Skrećemo Vam pažnju da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica i aplikacija od nedozvoljene upotrebe osobnih podataka i prijevare upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prijevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.

U slučaju automatiziranog utvrđivanja prijevare može se dogoditi da odgodimo obradu Vašeg zahtjeva za pružanjem usluga zbog provjere transakcije i/ili odbijemo obradu uslugu ako utvrdimo mogućnost prijevare. U tom slučaju poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite radi ograničavanja pristupa Vašim podacima i imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku.

PROFILIRANJE

Kod slanja ili prikazivanja personaliziranih obavijesti i sadržaja možemo upotrebljavati tehnike koje se smatraju ”profiliranjem” odnosno bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji uključuje upotrebu navedenih podataka za procjenu osobnih aspekata fizičkih osoba, osobito analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na osobne preferencije navedene osobe, njezine interese, ekonomsku situaciju, ponašanje i slično.

Osobne podatke prikupljene u različitim interakcijama s Vama unosimo u središnju bazu podataka i analiziramo ih da bismo predvidjeli Vaše osobne preferencije i/ili interese.

Na temelju provedene analize šaljemo Vam ili prikazujemo obavijesti i/ili sadržaj prilagođen Vašim interesima i potrebama.

Vi zadržavate pravo prigovora na upotrebu Vaših podataka za ”profiliranje”.

TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti unutar naših organizacijskih jedinica radi ispunjenja zakonskih obveza, sprječavanja prijevare i/ili osiguravanje alata, poboljšanja proizvoda i usluga ili zato jer ste nam Vi dali suglasnost.

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti sa poslovnim partnerima i suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako ste nam dali određeno dopuštenje za to.

Vaše osobne podatke mogu obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga kojima povjeravamo zadataka i aktivnosti koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju pružamo im samo informacije potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše osobne podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe. Naši pružatelji usluga moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i mi.

Vaše osobne podatke možemo otkriti pouzdanim trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga, kao što su praćenje na društvenim mrežama, ocjene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima, analiza mreže i tražilica i slično, trećim osobama koje nam pružaju tehničku podršku kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanje baze podataka, kao i softvera i aplikacija, pružateljima platnih usluga (banke i druge kreditne institucije).

Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima za provedbu zakona u sljedećim situacijama:

 • kad smo to dužni učiniti po zahtjevima bilo kojeg važećeg propisa/zakona;
 • ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
 • prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje;
 • ukoliko je to u skladu sa pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite naših prava ili prava korisnika naših usluga i javnosti.

Vaše osobne podatke može dijeliti sa pružateljima usluga i trećim stranama koji se mogu nalaziti u drugim državama u kojim slučajevima se obvezuje štiti Vaše osobne podatake u skladu s ovom Politikom.

JESU LI VAŠI OSOBNI PODACI SIGURNI?

Vaše osobne podatke štitimo i poduzimamo mjere kako bi osigurali njihovu zaštitu.

Podatke koje prikupljamo i obrađujemo štitimo od neovlaštenog pristupa trećih osoba.

POVEZNICE NA WEB STRANICE TREĆIH OSOBA

Naša Web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Mi ne snosimo odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dani u dobroj vjeri i ne smatramo se odgovornim za bilo kakve kasnije promjene na drugim web stranicama za koje je dan link. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate pravila privatnosti na ostalim web strancima koje posjećujete.

PRIJAVE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Pružamo Vam mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem društvenih mreža, Vaše podatke dijelite s nama ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže.

Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama društvenih mreža dostupan javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su financijske informacije ili detalji adrese, te Vam savjetujemo da pročitate pravila privatnosti da biste razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate na društvenim mrežama.

KAKO MOŽETE VIDJETI, PROVJERITI, IZMIJENITI ILI OBRISATI OSOBNE PODATKE KOJE STE NAM POSLALI?

Imate pravo obratiti nam se kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o Vama. Također možete svoje osobne podatke izbrisati, ispraviti ili promijeniti slanjem e-maila na: [email protected].

KAKVA JE NAŠA POLITIKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA KOJE DOBIJEMO OD MALOLJETNIH OSOBA KOJE KORISTE NAŠE WEB STRANICE?

Djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka.

Pravo na posebnu zaštitu djece u pogledu osobnih podataka odnosi se na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu.

Izuzetno nam je važno zaštititi privatnost maloljetnih osoba (djece) u svijetu elektroničkih komunikacija, kao i poticanje roditelja i skrbnika da sudjeluju u praćenju elektroničkih aktivnosti maloljetnih osoba.

Obrada osobnih podataka zakonita je ako osoba ima najmanje 16 godina i/ili uz privolu roditelja i/ili skrbnika.

Molimo roditelje da osobitu pažnju posvete elektroničkim aktivnostima svoje djece i upozore djecu da ne daju informacije za osobnu identifikaciju elektroničkim putem bez njihove dozvole. U bilo kojem trenutku roditelji i/ili skrbnici mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke svog djeteta.

COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?

Cookies (Kolačići) su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaj (računalo, tablet ili mobilni telefon) dok pretražujete internet uključujući našu web stranicu i koje sadrže niz znakova u koje su postavljene otvorene ili kodirane informacije. Cookiese server šalje na Vaše računalo i ondje ih pohranjuje. Oni prije svega služe za identificiranje računala s kojeg je otvorena neka internetska stranica. Ukoliko se prijavite na neku internetsku stranicu, cookies služe kako bi serveru javili prijavu te provjerili prava za otvaranje određene stranice. Svaki cookie ima svoj rok nakon kojeg više ne vrijedi. Taj rok može biti u dalekoj u budućnosti. Zahvaljujući cookiesima može se pratiti put nekog korisnika preko različitih dijelova naše internetske stranice te također putem drugih internetskih stranica. Pomoću cookiesa može se poboljšati komunikacija između našeg servera i Vašeg računala te time ugodnije oblikovati korištenje naše internetske stranice. Cookiesi ne moraju biti samo od vlasnika internetske stranice nego i od treće strane, npr. ako se na stranici nalaze reklame. Putem svog preglednika imate mogućnost da Vam se prikažu cookiesi s Vašeg računala, da izbrišete postojeće cookiese ili da konfiguraciju podesite tako da se ne pohranjuju svi ili da se uopće ne pohranjuju cookiesi. Obratite pozornost na to da neke funkcije (kao npr. prijava) neće funkcionitrati ili neće ispravno funkcionirati, ako deaktivirate postavljanje cookiesa

MOŽEMO LI NAKNADNO PROMIJENITI UVJETE POLITIKE PRIVATNOSTI?

Zadržavamo pravo izmjena i ispravka ove Politike privatnosti.

VAŠA PRAVA I IZBORI

Poštujemo Vašu privatnost.

Vaša prava:

 • Pravo na informiranost

Imate pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke.

 • Pravo pristupa

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali, uz propisana ograničenja. U slučaju pružanja informacija moguća je naplata naknade administrativnih troškova.

 • Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje/pravo na zaborav

Imate pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. Vaše pravo na brisanje i/ili uklanjanje osobnih podataka nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.

Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem trenutku.

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu osobnih podataka i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu provedbe ovih Pravila privatnosti.

Prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka slobodno nam se obratiti kako bi Vam pomogli u zaštiti Vaših prava.

 • Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo pomicati, kopirati i/ili prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili na temelju ugovora ili suglasnosti ili ako se obrada provodi automatiziranim putem.

 • Pravo ograničenja

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Za Vaša prava i način njihova ostvarenja možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: [email protected].

ZAŠTO MORATE PRIHVATITI UVJETE U IZJAVI O PRIVATNOSTI?

Poseidon Mobile Home Resort  koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To podrazumijeva obradu i prijenos Vaših osobnih podataka i izvan granica Hrvatske.

Ova Izjava o privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije (na jednostavan način) kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li nam svoje osobne podatke slati ili ne.

Prilikom posjeta našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ukoliko budete zainteresirani da Vam pružimo određene usluge (nagradne igre, newsletter, nove detalje o našim uslugama) od Vas ćemo uzeti dodatne izravne osobne podatke (ime i prezime, adresa i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu suglasnost za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhe za koju ste nam ih dostavili.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e mail [email protected] i bit će nam zadovoljstvo odgovoriti Vam na sva Vaša pitanja.

KONTAKT

Za bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava slobodno nam se obratite na e mail [email protected].

Vaš Poseidon Mobile Home Resort.